ARCH-CULTURE: Bosnia Herzegovina & Croatia

[HOME] [PHOTOS] [LANDSCAPE] [MACRO] [PEOPLE] [ARCH-CULTURE] [WILD LIFE] [MEMORIES] [MISCELLANEOUS] [VIDEOS] [CONTACT] [LINKS]

“Zivimo na razmedju svijetova, na granici naroda, svakome na udaru, uvijek krivi nekome. Na nama se lome talasi istorije, kao na grebenu. Sila nam je dosadila, i od nevolje smo stvorili vrlinu: postali smo plemeniti iz prkosa.”

Mesa Selimovic